Bimmen is niet denken in modellen maar in data. BIM wordt volwassen en het ontgroeit het architectenbureau om steeds meer de gehele levenscyclus van gebouwen te beslaan. Daarmee krijgen we steeds meer data die we te pas en te onpas willen kunnen oproepen. Dan ontkom je er niet aan om deze data centraal in de cloud op te slaan.

Autodesk heeft het onderkend met alle 360 toepassingen om op zeer korte termijn alle software vanuit de cloud te laten draaiien. Er zijn al genoeg viewers in de cloud, maar waar we naar toe willen is dat alle data als xml wordt opgeslagen waardoor op alle willekeurige software deze data kan worden aangesproken. We spreken dan dus niet in modellen maar in data dat in vele vormen gevisualiseerd kan worden liefst in een voor ieder bekende software. Dit gaat van 3D model tot 2D schemas en van planning tot houveelheden in excel.

 

Clearbox heeft internationaal BImXtra hiervoor in de markt gezet, maar in Nederland heeft B+M ook Bimlink in ontwikkeling voor totale procesbeheersing tot in de beheer- en onderhoudsfase De BIM Winst

Bouwen is geen doel op zich, een kwalitatief goed gebouw is dat wel. De ontwerp- en bouwfase zijn qua kosten en tijd een fractie van de hele levenscyclus van een gebouw. Als een ijsberg is er belangrijk wat er onder de waterspiegel zit. Een goed ontwerp heeft wel een belangrijke invloed op het gebruik en onderhoud van een gebouw. Het in het ontwerpproces inzetten van de juiste modeleer- en controlesoftware geeft minder fouten en levert een beter gebouw op voor de gebruiksfase waardoor het gelijk een duurzamer gebouw is.

 

De ijsberg

De inzet van cloud technologieën maakt het mogelijk de opdrachtgever directer te betrekken bij het bouwproces en de voorbereiding op beheer en onderhoud. Met PC, laptop of tablet is direct alle informatie op te roepen zonder kennis van ontwerp software.

Beheerders van vastgoed hebben geen goed beeld van hun bezit en daardoor blijven er jaarlijks miljoenen euro’s liggen. Dan brengen ze geen geld weg als ze een BIM-model laten maken, maar levert ze hun een zak geld op. Dit is zo voor nieuw vastgoed maar zeker ook voor bestaand vastgoed.